Onbedoelde gevolgen van een periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden DGA

Een eigen onderneming maakt een echtscheiding vaak extra complex omdat beoordeeld moet worden of de waarde van de onderneming of de opgebouwde reserves verdeeld dienen te worden.

Veel ondernemers zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Een veel genoemde reden voor (aanstaande) echtgenoten om huwelijkse voorwaarden te maken is de bescherming van het privévermogen tegen schuldeisers van de onderneming. Een andere – vaak niet expliciet genoemde reden – is het beperken van de risico’s voor de onderneming in het geval er onverhoopt een echtscheiding volgt. Wanneer bij echtscheiding de waarde van de onderneming moet worden verdeeld dan kan dat immers gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming.

Onaangename verrassing door periodiek verrekenbeding

Ook met huwelijkse voorwaarden kan een ondernemer bij echtscheiding voor een onaangename verrassing komen te staan. Zo komt het vaak voor dat er in de huwelijkse voorwaarden een zogenoemd ‘periodiek verrekenbeding’ wordt afgesproken.
De vermogens blijven dan gescheiden, maar inkomen dat over blijft na de betaling van de kosten van de huishouding moet wel jaarlijks gedeeld worden. Dit zodat beide echtgenoten een eigen vermogen kunnen opbouwen.

Jaarlijks verrekenen gebeurt zelden

In het geval van een periodiek verrekenbeding kan de onderneming op twee manieren (onbedoeld) financieel een rol spelen. In de praktijk komt het zelden voor dat echtelieden aan het einde van het jaar aan de keukentafel overgaan tot verrekening van hun overgespaarde inkomen. Als de onderneming is opgericht met inkomen/vermogen dat gedeeld had moeten worden dan is er een reële kans dat de waarde (van de aandelen) van de onderneming aan het eind van het huwelijk toch verrekend dient te worden.

Verrekenen bij echtscheiding

Ook als er jaarlijks wel is verrekend, betekent dit niet per definitie dat de onderneming bij een echtscheiding buiten de verrekening blijft. Een directeur-grootaandeelhouder kan zelf bepalen welk deel van de winst hij uitkeert als salaris of dividend en welk deel van de winst hij in de BV laat zitten (“oppotten”). Als de huwelijkse voorwaarden bepalen dat ook ondernemingswinsten verrekend dienen te worden dient bij een echtscheiding te worden bekeken welke winst onder het verrekenbeding valt.

Tip:

Laat ook tijdens uw huwelijk zo nu en dan checken of de huwelijkse voorwaarden nog wel passen bij uw huidige situatie en of daarin wel staat opgenomen wat u voor ogen heeft, zodat u niet voor verassingen komt te staan.

(Deze blog verscheen eerder in een uitgave van Kijk op Groot Amsterdam, klik hier voor de originele blog)

Martine Gunter

Martine Gunter

Mediator | Familierechtadvocaat bij Schootsgunter