(Deze blog verscheen eerder in een uitgave van Kijk op Groot Amsterdam, klik hier voor de originele blog)

Huwelijkse voorwaarden

Ondanks het advies dat aan ondernemers wordt gegeven om niet in (de beperkte) gemeenschap van goederen te trouwen, komt geregeld voor dat een ondernemer dat toch doet. Zeker bij jonge, startende ondernemers lijkt het sluiten van huwelijk- se voorwaarden soms overdreven. Het bedrijf heeft nog nauwelijks vet op de botten en de winsten verlaten de onderneming ook weer in de vorm van een salaris.

En dan gaat de onderneming groeien…

Dat wordt anders als het bedrijf gestaag groeit en de winsten gebruikt worden om te investeren in andere ondernemingen, onroerend goed, etc. Na verloop van een aantal jaren is de ondernemer die ooit met een eenmanszaak of flex-BV begon, soms uitgegroeid tot een holding met verschillende deelnemingen. Het jaarlijkse gesprekje bij de accountant, of overleg met de bank in verband met kredietverlening, kan onverwachts anders verlopen als deze de ondernemer wijst op het risico van scheiding met het advies de gemeenschap van goederen te wijzigen naar huwelijkse voorwaarden, waarbij de onderneming buiten schot blijft. Een echtscheiding waarbij de waarde van de onderneming tussen ex-echtgenoten verdeeld moet worden, zal de continuïteit van de onderneming anders mogelijk in gevaar brengen.

Van gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden

Het wijzigen van de gemeenschap van goederen tijdens het huwelijk naar huwelijkse voorwaarden wordt uitgevoerd door de notaris. Partijen wordt gevraagd een overzicht van hun vermogen te maken, waarna dat tussen hen wordt verdeeld. Hier gaat het nogal eens mis, doordat de onderneming niet of niet zorgvuldig wordt gewaardeerd met als gevolg dat de partner van de ondernemer bij de verdeling wordt benadeeld.

De scheidende ondernemer

Dit was ook aan de orde ook in een zaak die diende bij de rechtbank Midden-Nederland. Partijen gingen scheiden en de man hield de vrouw de huwelijkse voorwaarden inhoudende algehele uitsluiting voor. Op grond hiervan bleef de onderneming buiten de verrekening. De vrouw deed een beroep op dwaling bij de totstandkoming van de huwelijkse voorwaarden, dat de rechter honoreerde. De huwelijkse voorwaarden werden vernietigd. Hierdoor maakte de onderneming weer deel uit van de gemeenschap van goederen en moest de man alsnog een aanzienlijk bedrag aan de vrouw betalen.

Tip

Ook bij het wijzigen van een gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden is goede voorlichting onontbeerlijk. Om financiële tegenvallers bij echtscheiding te voorkomen hoort daar een zorgvuldig onderzoek naar de waarde van de onderneming bij.

Mirjam Schoots

Mirjam Schoots

Mirjam Schoots is echtscheidingsadvocaat, mediator en collaborative lawyer. Met Martine Gunter richtte ze in 2020 SchootsGunter advocaten | mediators op. Beiden hebben een jarenlange ervaring in het familierecht en dan met name in de begeleiding van scheidingen van ondernemers en vermogende particulieren. Denk daarbij aan dga’s, mkb’ers, vrije beroepsbeoefenaren en andere professionals en hun partners.