Gebruikersvoorwaarden

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website van SchootsGunter advocaten en mediators wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Disclaimer

De informatie op deze website is informatie van algemene aard en kan niet worden aangemerkt als advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel SchootsGunter Advocaten en Mediators grote zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan SchootsGunter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. SchootsGunter is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade als gevolg van enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie op deze website. Ook is SchootsGunter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van websites waarnaar verwezen wordt of die verwijzen naar deze website.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website behoren toe aan SchootsGunter Advocaten & Mediators. De informatie van deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te vermenigvuldigen, te wijzigen of te bewerken of op enigerlei wijze openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SchootsGunter advocaten en mediators.