Voorkom dubbeltelling bij de waardering van een onderneming en de vaststelling van partneralimentatie

Wordt bij een echtscheiding niet alleen partneralimentatie vastgesteld, maar wordt de waarde van de aandelen van een onderneming ook verdeeld, dan bestaat het risico dat dezelfde euro twee keer wordt uitgegeven.

Er zijn besloten vennootschappen die feitelijk alleen als fiscaal vehikel dienen, zoals bijvoorbeeld de bv’s van vrije beroepsoefenaren als medici, advocaten en accountants.

Wanneer er daadwerkelijk sprake is van een onderneming met bedrijfsmiddelen en personeel, dan wordt de Discounted Cash Flow-methode in de praktijk als de juiste methode gezien om de aandelen van een onderneming te waarderen. Bij deze methode wordt uitgegaan van het ‘verdienvermogen’ van een onderneming. Hierbij spelen de toekomstige opbrengsten (cash-flows) een belangrijke rol.

Als startpunt van de waardering volgens de DCF-methode wordt daarbij, tussen partijen of door de rechter, een bepaalde datum vastgesteld. Vanaf die datum worden dan prognoses opgesteld voor de komende jaren (meestal 3-5 jaar), die bepalend zijn voor de uitkomst van de waardering. Het risico bestaat dan dat dezelfde opbrengst twee keer wordt meegenomen: één keer bij de vaststelling van de waarde van de onderneming en één keer bij de vaststelling van de partneralimentatie.

Als de volgorde is dat eerst de alimentatie wordt vastgesteld en daarna de waarde van de onderneming, dan moet bij de waardering van de onderneming rekening worden gehouden met de partneralimentatie die de DGA moet betalen. Dit geld is immers niet meer als vrije kasstroom in de toekomst beschikbaar.

Het risico op dubbeltelling is het grootst als eerst de waarde van de aandelen van de onderneming wordt vastgesteld en daarna pas de partneralimentatie. Het is daarom van groot belang om de rechter er op te wijzen dat de alimentatie en de waarde van de onderneming communicerende vaten zijn en dat de partneralimentatie niet los kan worden gezien van de waardering van de aandelen.

Tip:

Probeer door middel van een overlegscheiding of mediation tot afspraken te komen om het risico uit te sluiten dat de partneralimentatie in een juridische procedure niet in combinatie met de waardering van de aandelen wordt vastgesteld.

(Deze blog verscheen eerder in een uitgave van Kijk op Groot Amsterdam, klik hier voor de originele blog)

Martine Gunter

Martine Gunter

Mediator | Familierechtadvocaat bij Schootsgunter