Scheiding

Overige zaken

Amsterdam
Bottelarijstraat 199
1019 VC  Amsterdam
't Gooi
Bespreking op locatie
op verzoek
020 303 20 58

Overig

 

Bewind, mentorschap en curatele

Wanneer mensen (tijdelijk) zelf niet meer in staat zijn om goede beslissingen te nemen door bijvoorbeeld een verslaving of dementie, dan kan het wenselijk zijn dat er een beschermingsmaatregel komt. Er zijn drie beschermingsmaatregelen: bewind, mentorschap en curatele. Daartoe kan een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter.

Doordat de keuze bestaat tussen drie verschillende maatregelen, heeft de rechter de mogelijkheid om bescherming op maat te bieden, in die zin dat de bescherming én de inperking van de vrijheid van de betrokkene niet verder behoeft te gaan dan noodzakelijk is. De rechter zal een gefundeerde afweging moeten maken tussen de verschillende beschermingsmaatregelen, waarbij altijd gekozen zal moeten worden voor de minst zware maatregel.

Bewind

Onderbewindstelling is bedoeld voor mensen die (tijdelijk of blijvend) niet in staat zijn om hun financiële zaken goed te regelen. Er wordt een bewindvoerder benoemt die tot taak heeft om het vermogen te beschermen. 

Mentorschap

Mentorschap is een maatregel die bedoeld is om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen over zijn eigen verzorging, verpleging en behandeling. Het gaat anders dan bij bewind om niet financiële zaken.

Curatele

Ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.

 

Wanneer is het zinvol om een advocaat in te schakelen?

Een beschermingsmaatregel is een ingrijpende beslissing. In de wet staat precies wie bevoegd is om bewind, mentorschap of curatele aan te vragen en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan. Hiervoor is geen advocaat nodig. De formulieren voor het aanvragen of wijzigen van bewind, mentorschap en curatele zijn te vinden op rechtspraak.nl.

In bepaalde gevallen kan het echter zinvol zijn om een advocaat in te schakelen. Zo kan er in een familie verdeeldheid zijn over de vraag of iemand onder bewind of curatele moet worden gesteld en/of over de vraag wie dan bewindvoerder of curator mag worden. Ook kan het benaderen van een advocaat raadzaam zijn wanneer u zelf geconfronteerd wordt met een aanvraag voor een beschermingsmaatregel, terwijl u van mening bent dat dit niet nodig is.

 

Naamswijzigingen

Er kunnen redenen zijn waardoor u uw eigen voor- of achternaam of dat van uw kind gewijzigd wilt zien. Een voornaam kan alleen worden gewijzigd door een rechter en dit verzoek moet door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. Voor het wijzigen van uw achternaam of dat van u kind gelden weer andere voorwaarden.

 

Vernietiging echtscheidingsconvenant

Het kan zijn dat u na de echtscheiding tot de ontdekking komt dat u bij de scheiding financieel bent benadeeld. Bij een juiste voorstelling van zaken was u niet akkoord gegaan met de overeenkomst. In bepaalde gevallen is het mogelijk om het convenant te vernietigen.

Mocht u over een van de bovenstaande punten meer willen weten dan kunt u contact met ons opnemen.

Overig
Onzeker?

Stel je vraag gerust

Referenties:

Mirjam, Grote dank voor de juridische  ondersteuning, bij de keuzes die je  mij hebt voorgehouden, je rust en ook heel belangrijk voor mij meekijken met mij als mens en mij in balans houden. Je was altijd voor mij bereikbaar, heel erg fijn!!!

Albert uit Amsterdam

Martine is een zakelijke, sterke en daadkrachtige advocaat die zeer goed voorbereid naar een resultaat werkt. Na een tijdje merk je dat het zakelijke ook een persoonlijke kant kent. Ik zou Martine iedereen aan willen raden die sterk wil staan in een juridische zaak. Mijn zaak was niet eenvoudig, heeft lang geduurd en veel gekost, maar Martine heeft eruit gehaald wat eruit te halen viel.

Ronald te Weesp

Via een bevriende relatie, kwam ik terecht bij Martine, in verband met een procedure over de zorgregeling en de alimentatie. Al bij binnenkomst had ik gelijk een goed gevoel en het vertrouwen dat ze het maximale voor mij zou kunnen bereiken. Als vader delf je vaak het onderspit in een zaak. Martine is niet alleen juridisch sterk maar zij heeft ook verstand van jaarrekeningen. Dankzij Martine kreeg ik een veel betere zorgregeling dan waarop ik gehoopt had en is er voor mij als ondernemer ook een reële alimentatie uitgekomen!

Ben te Amsterdam