Scheiding

Overige zaken

Amsterdam
Bottelarijstraat 199
1019 VC  Amsterdam
't Gooi
Van Hengellaan 2
1217 AS  Hilversum
020 303 20 58

Overig

 

Bewind, mentorschap en curatele

Wanneer mensen (tijdelijk) zelf niet meer in staat zijn om goede beslissingen te nemen door bijvoorbeeld een verslaving of dementie, dan kan het wenselijk zijn dat er een beschermingsmaatregel komt. Er zijn drie beschermingsmaatregelen: bewind, mentorschap en curatele. Daartoe kan een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter.

Doordat de keuze bestaat tussen drie verschillende maatregelen, heeft de rechter de mogelijkheid om bescherming op maat te bieden, in die zin dat de bescherming én de inperking van de vrijheid van de betrokkene niet verder behoeft te gaan dan noodzakelijk is. De rechter zal een gefundeerde afweging moeten maken tussen de verschillende beschermingsmaatregelen, waarbij altijd gekozen zal moeten worden voor de minst zware maatregel.

Bewind

Onderbewindstelling is bedoeld voor mensen die (tijdelijk of blijvend) niet in staat zijn om hun financiële zaken goed te regelen. Er wordt een bewindvoerder benoemt die tot taak heeft om het vermogen te beschermen. 

Mentorschap

Mentorschap is een maatregel die bedoeld is om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen over zijn eigen verzorging, verpleging en behandeling. Het gaat anders dan bij bewind om niet financiële zaken.

Curatele

Ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.

 

Wanneer is het zinvol om een advocaat in te schakelen?

Een beschermingsmaatregel is een ingrijpende beslissing. In de wet staat precies wie bevoegd is om bewind, mentorschap of curatele aan te vragen en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan. Hiervoor is geen advocaat nodig. De formulieren voor het aanvragen of wijzigen van bewind, mentorschap en curatele zijn te vinden op rechtspraak.nl.

In bepaalde gevallen kan het echter zinvol zijn om een advocaat in te schakelen. Zo kan er in een familie verdeeldheid zijn over de vraag of iemand onder bewind of curatele moet worden gesteld en/of over de vraag wie dan bewindvoerder of curator mag worden. Ook kan het benaderen van een advocaat raadzaam zijn wanneer u zelf geconfronteerd wordt met een aanvraag voor een beschermingsmaatregel, terwijl u van mening bent dat dit niet nodig is.

 

Naamswijzigingen

Er kunnen redenen zijn waardoor u uw eigen voor- of achternaam of dat van uw kind gewijzigd wilt zien. Een voornaam kan alleen worden gewijzigd door een rechter en dit verzoek moet door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. Voor het wijzigen van uw achternaam of dat van u kind gelden weer andere voorwaarden.

 

Vernietiging echtscheidingsconvenant

Het kan zijn dat u na de echtscheiding tot de ontdekking komt dat u bij de scheiding financieel bent benadeeld. Bij een juiste voorstelling van zaken was u niet akkoord gegaan met de overeenkomst. In bepaalde gevallen is het mogelijk om het convenant te vernietigen.

Mocht u over een van de bovenstaande punten meer willen weten dan kunt u contact met ons opnemen.

Overig
Onzeker?

Stel je vraag gerust

Ervaringen van anderen:

Ik heb de afhandeling door Mirjam als zeer prettig ervaren. Ze heeft mij wegwijs gemaakt in de rechten die ik had voor wat betreft de verdeling van de zorgtaken van mijn dochter en de jarenlange verwaarloosde financiën. Met haar informatie heb ik vol zelfvertrouwen een weloverwogen keuze kunnen maken. ….. Met dank aan Mirjam en de rust die ze mij heeft gegeven door zoveel tijd voor me te nemen en eeuwig geduldig de dingen uit te leggen.

E. E. te Kortenhoef

Ik kan alleen maar zeggen hoe dankbaar ik ben dat ik bij Mirjam en Martine terecht ben gekomen. Ik voelde me begrepen en goed begeleid. Als heel aangenaam heb ik ervaren dat naast de deskundigheid ook de menselijke persoonlijke kant in het hele proces niet te kort komt. Wat ik ook zeer waardeerde was de duidelijke communicatie met betrekking tot de kosten. Martine was altijd voor mij bereikbaar en was voor mij een baken in alle dingen die je bij een scheiding overvallen. Heel veel dank.

Claudia te Purmerend

Mirjam, Grote dank voor de juridische  ondersteuning, bij de keuzes die je  mij hebt voorgehouden, je rust en ook heel belangrijk voor mij meekijken met mij als mens en mij in balans houden. Je was altijd voor mij bereikbaar, heel erg fijn!!!

Albert uit Amsterdam

De rust en expertise waarmee Martine mij heeft ondersteund om tot een eerlijke alimentatie en een goede zorgregeling met mijn dochter te komen, heeft mij veel rust en vertrouwen gegeven. Martine is een advocaat die niet met de emoties van haar cliënt meegaat om tot het beste resultaat te komen. Zij is eerlijk over wat reëel is en wat niet en zo nodig houdt zij een spiegel voor. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik de juridische procedure heb gewonnen en dat ik nu een goede regeling heb om mijn dochter te zien opgroeien.

D.S. te Zwanenburg

Mirjam heeft mij zeer vakkundig door mijn (gecompliceerde) echtscheiding heen geholpen. Zij overziet het geheel, is erg scherpzinnig en kan op het juiste moment ‘inspringen’. Een prettig en zeer menselijk persoon.  Dit vak is haar op het lijf geschreven.

P.L. te Frankrijk

Martine is een zakelijke, sterke en daadkrachtige advocaat die zeer goed voorbereid naar een resultaat werkt. Na een tijdje merk je dat het zakelijke ook een persoonlijke kant kent. Ik zou Martine iedereen aan willen raden die sterk wil staan in een juridische zaak. Mijn zaak was niet eenvoudig, heeft lang geduurd en veel gekost, maar Martine heeft eruit gehaald wat eruit te halen viel.

Ronald te Weesp

Wij zijn tevreden over hoe alles is verlopen. Met name de manier waarop Mirjam ons heeft begeleid is door ons al prettig ervaren. Deskundigheid, zakelijkheid en ook betrokkenheid gaven in deze periode op dit gebied een gevoel van rust. Verder was het ook fijn van tevoren duidelijk geïnformeerd te zijn over de kosten van de begeleiding.

R. W. te Loosdrecht

Via een bevriende relatie, kwam ik terecht bij Martine, in verband met een procedure over de zorgregeling en de alimentatie. Al bij binnenkomst had ik gelijk een goed gevoel en het vertrouwen dat ze het maximale voor mij zou kunnen bereiken. Als vader delf je vaak het onderspit in een zaak. Martine is niet alleen juridisch sterk maar zij heeft ook verstand van jaarrekeningen. Dankzij Martine kreeg ik een veel betere zorgregeling dan waarop ik gehoopt had en is er voor mij als ondernemer ook een reële alimentatie uitgekomen!

Ben te Amsterdam