Kinderen

Ouderlijk gezag / Gezagskwesties

Amsterdam
Bottelarijstraat 199
1019 VC  Amsterdam
't Gooi
Bespreking op locatie
op verzoek
020 303 20 58

Ouderlijk gezag / Gezagskwesties

 

Wat is ouderlijk gezag?

Minderjarige kinderen staan onder gezag van één of beide ouders.  Wanneer een ouder het gezag heeft wordt er gesproken van eenhoofdig gezag en wanneer ouders het gezag delen is er sprake van gezamenlijk gezag. Gezag betekent dat de ouder bevoegd is om belangrijke beslissingen over het kind te nemen zoals over de schoolkeuze, verhuizingen of medische behandelingen.

Ouders die getrouwd zijn hebben automatisch gezamenlijk het gezag over hun minderjarige kind(eren).  Dat geldt niet voor samenwonende ouders. Alleen de moeder heeft in dat geval automatisch het gezag. Om juridisch ouder met gezag te worden moet de (biologische) vader het kind eerst erkennen. Daarmee heeft de vader nog niet het gezag. Om gezamenlijk gezag te krijgen kan met de instemming van de moeder het gezamenlijk gezag worden aangevraagd via het Digitale Loket Rechtspraak. Wanneer de moeder niet bereid is om mee te werken aan het gezamenlijk gezag, dan kan de vader de rechter vragen om het gezamenlijk gezag toch vast te stellen.

 

Wijzigt het gezag door een scheiding?

De wetgever vindt het in het belang van een kind dat ouders na de beëindiging van hun huwelijk of relatie samen het gezag blijven houden en samen beslissingen nemen. Alleen in uitzonderlijke situaties kan de rechter beslissen dat het belang van het kind vergt dat een van beide ouders voortaan alleen het gezag uitoefent.

 

Gezagskwesties

Wanneer de ouders nog samen zijn levert het gezamenlijk gezag vrijwel nooit problemen op. Beslissingen worden samen in goed overleg genomen. Na de beëindiging van een huwelijk of een relatie kan het voor ouders een stuk lastiger worden om samen beslissingen te nemen. Ouders kunnen andere belangen hebben en door een echtscheiding of relatiebreuk kan de verstandhouding dusdanig verslechteren, waardoor geen overleg mogelijk is. Wanneer ouders het niet eens kunnen worden over bijvoorbeeld het hoofdverblijf, de schoolkeuze een verhuizing of vakantie van een ouder met de kinderen, dan kan de rechter gevraagd worden om een beslissing te nemen.

Mocht u over het bovenstaande meer willen weten dan kunt u contact met ons opnemen.

Ouderlijk gezag
Onzeker?

Stel je vraag gerust

Referenties:

Ik heb de afhandeling door Mirjam als zeer prettig ervaren. Ze heeft mij wegwijs gemaakt in de rechten die ik had voor wat betreft de verdeling van de zorgtaken van mijn dochter en de jarenlange verwaarloosde financiën. Met haar informatie heb ik vol zelfvertrouwen een weloverwogen keuze kunnen maken. ….. Met dank aan Mirjam en de rust die ze mij heeft gegeven door zoveel tijd voor me te nemen en eeuwig geduldig de dingen uit te leggen.

E. E. te Kortenhoef

Mirjam, Grote dank voor de juridische  ondersteuning, bij de keuzes die je  mij hebt voorgehouden, je rust en ook heel belangrijk voor mij meekijken met mij als mens en mij in balans houden. Je was altijd voor mij bereikbaar, heel erg fijn!!!

Albert uit Amsterdam

Mirjam heeft mij zeer vakkundig door mijn (gecompliceerde) echtscheiding heen geholpen. Zij overziet het geheel, is erg scherpzinnig en kan op het juiste moment ‘inspringen’. Een prettig en zeer menselijk persoon.  Dit vak is haar op het lijf geschreven.

P.L. te Frankrijk