Scheiding

Scheiden

Amsterdam
Bottelarijstraat 199
1019 VC  Amsterdam
't Gooi
Van Hengellaan 2
1217 AS  Hilversum
020 303 20 58

Scheiden

Hoe de scheiding geregeld moet worden hangt af van de vraag of u de relatie formeel heeft vastgelegd en op welke manier.

 

Huwelijk

Een huwelijk kan alleen worden ontbonden door de rechter. Hiervoor moet er door een advocaat een verzoek tot echtscheiding worden ingediend bij de rechtbank. Als er minderjarige kinderen zijn zult u samen een ouderschapsplan moeten opstellen. Verder moeten er afspraken gemaakt worden over het vermogen, eventuele partneralimentatie en het pensioen. Hoe het vermogen verdeeld moet worden hangt af van de vraag of u huwelijksvoorwaarden heeft gesloten of dat u in (beperkte) gemeenschap van goederen bent getrouwd.

Als u het samen eens wordt over de gevolgen van de echtscheiding worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. U kunt dan ook samen de echtscheiding aanvragen bij de rechtbank en de echtscheiding wordt dan meestal binnen twee maanden door de rechtbank uitgesproken.  Alles gebeurt schriftelijk en u hoeft niet zelf naar de rechtbank toe. Komt u er samen niet uit en moet de rechter beslissingen nemen, dan duurt een echtscheidingsprocedure een stuk langer.

In dat geval is het mogelijk om de rechter te vragen om voorlopige regelingen vast te stellen in afwachting van de definitieve echtscheiding. Dit worden voorlopige voorzieningen genoemd. Soms is het bijvoorbeeld onhoudbaar om nog samen te wonen in één huis, maar komen de partners er samen niet uit wie de woning moet verlaten. Het is dan mogelijk om de rechter te vragen om deze knoop door te hakken. Voorlopige voorzieningen kunnen verder gaan over de verdeling van de zorg voor de kinderen en over de vraag of er een voorlopige partneralimentatie of kinderalimentatie moet worden betaald.

 

Geregistreerd partnerschap

Heeft u een geregistreerd partnerschap en heeft u samen minderjarige kinderen, dan kan het geregistreerd partnerschap alleen worden ontbonden door een rechter. U zult samen een ouderschapsplan moeten maken waarin de afspraken staan over de kinderen.  Daarnaast zullen de gemaakte afspraken in de partnerschapsvoorwaarden moeten worden afgewikkeld, of als u die niet heeft moet de gemeenschap van goederen worden verdeeld.

Als u het samen ook eens wordt over de eventuele partneralimentatie en het pensioen dan kunnen de afspraken worden vastgelegd in een ontbindingssconvenant. De ontbindingsprocedure bij de rechtbank is dan relatief snel en eenvoudig. De advocaat dient het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap in en verzoekt de rechtbank om de afspraken in het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant te bevestigen. De kosten om het geregistreerd partnerschap te ontbinden zijn dan een stuk lager dan wanneer partners het samen niet eens kunnen worden. In dat geval zal de rechtbank de zaak inhoudelijk moet behandelen en beslissingen moet nemen.

Als er geen minderjarige kinderen zijn en u bent het eens over de financiële gevolgen van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap dan dit worden ontbonden zonder tussenkomst van de rechter.  U moet dan samen een verklaring door een advocaat laten opstellen en laten (mede)ondertekenen door een advocaat dat het geregistreerd partnerschap ontwricht is.

 

Scheiden van tafel en bed

Wanneer u bijvoorbeeld om religieuze redenen officieel getrouwd wilt blijven maar wel financieel los wilt komen, dan is scheiden van tafel en bed een mogelijkheid. De gevolgen zijn hetzelfde als bij een echtscheiding, het enige verschil met een echtscheiding is dat het huwelijk zelf in tact blijft. Het vermogen moet dus worden verdeeld en er kan plaats zijn voor partneralimentatie.

 

Beëindiging samenwoning

Anders dan voor gehuwden kent de wet geen regeling voor de beëindiging van een samenwoning. Er hoeft voor het beëindigen van de relatie dus ook geen rechter aan te pas te komen, zoals wel het geval is bij een echtscheiding. Maar evengoed moet u veel zaken regelen, zeker wanneer u samen minderjarige kinderen heeft. Er moet een ouderschapsplan worden opgesteld waarin afspraken gemaakt worden over de kosten van de kinderen en de verdeling van de zorg. Is er een samenlevingscontract dan moeten de daarin gemaakte afspraken worden gevolgd. Is er geen samenlevingscontract dan kan er evengoed sprake zijn van gezamenlijk eigendom (bijvoorbeeld een koopwoning) of van bedragen die door de één voor de ander betaald zijn. Allemaal zaken waarover goede afspraken gemaakt moeten worden. Lukt het niet om het eens te worden, dan kan het noodzakelijk zijn om de kwestie(s) voor te leggen aan de rechter.

Scheiding
Onzeker?

Stel je vraag gerust

Ervaringen van anderen:

Ik heb de afhandeling door Mirjam als zeer prettig ervaren. Ze heeft mij wegwijs gemaakt in de rechten die ik had voor wat betreft de verdeling van de zorgtaken van mijn dochter en de jarenlange verwaarloosde financiën. Met haar informatie heb ik vol zelfvertrouwen een weloverwogen keuze kunnen maken. ….. Met dank aan Mirjam en de rust die ze mij heeft gegeven door zoveel tijd voor me te nemen en eeuwig geduldig de dingen uit te leggen.

E. E. te Kortenhoef

Ik kan alleen maar zeggen hoe dankbaar ik ben dat ik bij Mirjam en Martine terecht ben gekomen. Ik voelde me begrepen en goed begeleid. Als heel aangenaam heb ik ervaren dat naast de deskundigheid ook de menselijke persoonlijke kant in het hele proces niet te kort komt. Wat ik ook zeer waardeerde was de duidelijke communicatie met betrekking tot de kosten. Martine was altijd voor mij bereikbaar en was voor mij een baken in alle dingen die je bij een scheiding overvallen. Heel veel dank.

Claudia te Purmerend

Mirjam, Grote dank voor de juridische  ondersteuning, bij de keuzes die je  mij hebt voorgehouden, je rust en ook heel belangrijk voor mij meekijken met mij als mens en mij in balans houden. Je was altijd voor mij bereikbaar, heel erg fijn!!!

Albert uit Amsterdam

De rust en expertise waarmee Martine mij heeft ondersteund om tot een eerlijke alimentatie en een goede zorgregeling met mijn dochter te komen, heeft mij veel rust en vertrouwen gegeven. Martine is een advocaat die niet met de emoties van haar cliënt meegaat om tot het beste resultaat te komen. Zij is eerlijk over wat reëel is en wat niet en zo nodig houdt zij een spiegel voor. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik de juridische procedure heb gewonnen en dat ik nu een goede regeling heb om mijn dochter te zien opgroeien.

D.S. te Zwanenburg

Mirjam heeft mij zeer vakkundig door mijn (gecompliceerde) echtscheiding heen geholpen. Zij overziet het geheel, is erg scherpzinnig en kan op het juiste moment ‘inspringen’. Een prettig en zeer menselijk persoon.  Dit vak is haar op het lijf geschreven.

P.L. te Frankrijk

Martine is een zakelijke, sterke en daadkrachtige advocaat die zeer goed voorbereid naar een resultaat werkt. Na een tijdje merk je dat het zakelijke ook een persoonlijke kant kent. Ik zou Martine iedereen aan willen raden die sterk wil staan in een juridische zaak. Mijn zaak was niet eenvoudig, heeft lang geduurd en veel gekost, maar Martine heeft eruit gehaald wat eruit te halen viel.

Ronald te Weesp

Wij zijn tevreden over hoe alles is verlopen. Met name de manier waarop Mirjam ons heeft begeleid is door ons al prettig ervaren. Deskundigheid, zakelijkheid en ook betrokkenheid gaven in deze periode op dit gebied een gevoel van rust. Verder was het ook fijn van tevoren duidelijk geïnformeerd te zijn over de kosten van de begeleiding.

R. W. te Loosdrecht

Via een bevriende relatie, kwam ik terecht bij Martine, in verband met een procedure over de zorgregeling en de alimentatie. Al bij binnenkomst had ik gelijk een goed gevoel en het vertrouwen dat ze het maximale voor mij zou kunnen bereiken. Als vader delf je vaak het onderspit in een zaak. Martine is niet alleen juridisch sterk maar zij heeft ook verstand van jaarrekeningen. Dankzij Martine kreeg ik een veel betere zorgregeling dan waarop ik gehoopt had en is er voor mij als ondernemer ook een reële alimentatie uitgekomen!

Ben te Amsterdam